Introduktion
I tusen år har ett krig pågått mellan varulvar och vampyrer. Det är inte bara ett krig om jaktterritorier, det här är den ultimata striden som kommer att avgöra vilka som kommer att regera världen! Kriget mellan dessa båda raser har sträckt sig till internet, så nu har du chansen att gå med i en av de krigande hälfterna och kanske göra så att din valda ras vinner!

back to top

Spelets grunder
Du behöver inte mer än en internetuppkoppling för att spela MonstersGame. Klicka på "registrera" och bestäm om du vill gå med vampyrerna eller varulvarna. Registreringen är ganska enkel, kostar dig ingenting och du har inte några ytterligare skyldigheter.

När du har registrerat dig som andvändare kommer du till en sida med en överblick för din karaktär. Här hittar du viktig information för din karaktär. Här hittar du också en länk som du kan lägga ut där du finner det passande. Du kan till exempel skicka länken till dina vänner, ha den på din hemsida eller andvända den som signatur i forum. Om ett intet ont anande offer klickar på länken så biter du denne och suger ut 1-3 liter blod (om du är vampyr) eller slukar 1-3 kg kött (om du är varulv). Dessutom får du lika mycket guld till ditt spelkonto. Om ditt offer registrerar sig som spelare på MonstersGame så har du skapat en ny varulv/vampyr och du får då 25% av dennes byte som han/hon får av sina offer på internet! När karaktären/karaktärerna som du skapat via din länk når nivå 3 får du 50 guld och ett erfarenhetspoäng. Du kan andvända ditt guld till att träna din karaktär genom att öka på attributen eller så kan du köpa och öka på ditt gömställe för att ha bättre försvar mot attacker från fiender.

Förutom jakten på internet kan du också anfalla spelare av den rivaliserande rasen och stjäla deras guld. Din karaktärs attribut och utrustning spelar en viktig roll i dessa attacker. Se "Översikt" för mer detaljer.

back to top

Bilder från spelet

Screenshot #1 Screenshot #2 Screenshot #3 Screenshot #4 Screenshot #5 Screenshot #6 Screenshot #7

back to top

Översikt
Här kan du se all viktig information om din karakatär, till exempel hur mycket byte du har fått, dina attribut och hur mycket guld du ör närvarande har tillgängligt.

Styrka
Styrkan bestämmer hur mycket skada du gör, OM du kan slå din motståndare.(Om hans/hennes uthållighet är hög så gör du mindre skada).
Försvar
Försvar bestämmer hur bra du kan blockera eller undvika en attack från en fiende. (om han/hon har en hög skicklighet ökas risken att hon/hon slår dig oftare.
Skicklighet
Skicklighet ökar din förmåga att hitta svagheter i din motståndares försvar, vilket gör att du kommer att träffa din motståndare oftare.
Uthållighet
Uthållighet ökar din förmåga att undvika och absorbera fiendens attacker och ökar också din förmåga att slåss effektivt en längre tid utan att bli trött.
Förmåga
Förmågan bestämmer ökar dina chanser att hitta en motståndare under jakten. Den påverkar också din motståndares försvarsbonus.(om han har ett enormt gömställe och din förmåga är låg så hittar du inte honom/henne och han/hon får en stor försvarsbonus).
Erfarenhet
Du får erfarenhets poäng när du slåss mot en motståndare som har samma eller högre nivå än dig själv. Du får två poäng om du besegrar en fiende som är högre nivå än dig och ett erfarenhetspoäng varje gång du slåss mot en fiende som har samma nivå som dig, oberoende om du vinner eller ej. När du har samlat nog med erfarenhets poäng absorberar du lite av fiendens livsenergi och går upp till nästa nivå; din totala livsenergi ökas och du får en guldbonus.
Livsenergi
Den livsenergi som du för tillfället har ger dig en uppfattning om i vilket skick din karaktär är i. Du ser alltid den livsenergi du har för tillfället och din totala livsenergi. När du har fullt med livsenergi mår din karaktär som bäst, och det är då det är som bäst att slåss. När du slåss tappar vanligtvis lite livsenergi. Du får 10 livsenergipoäng per timme och du kan också köpa livsenergidrycker från handlaren för att återhämta dig snabbare.

back to top

Accomplishments
Many activities appear to be simple, but to completely master them is a challenge. Mastery of an activity in MonstersGame is rewarded with accomplishments, but there are also special accomplishments that are awarded if you have completed a special one-time task. The best part is that accomplishments are not simply useless decorations or ego boosters, they can often be used to improve your chances during a battle!

Many of the accomplishments in MonstersGame grant a bonus that can be used under certain circumstances, while others merely grant you a special title with no special powers (such titles are visible in only a few selected areas within the game).

To use accomplishments effectively, it is important to know how they work and how they can be activated.

Every player can possess an unlimited number of accomplishments. Although many of these can grant a bonus, they are not automatically active. To activate an accomplishment and take advantage of its bonus, the accomplishment must be added to a so-called set in the accomplishment management area (main menu item "accomplishments") . Premium players possess two sets and non-Premium players have one. Each player can own up to 5 sets. Each set can hold up to 5 accomplishments and only one set can be active at any given time, so you may have a maximum of 5 accomplishments simultaneously active (you may of course also create sets with less than 5 accomplishments!).

In the upper section of the accomplishment management area all currently available sets are shown as buttons. The number behind the name indicates how many accomplishments the set currently contains. The button for the currently selected set has a red border and activated sets have a red glowing area at the bottom under the name.


Fig. 1: active set (left side), currently selected set (middle), inactive, unselected set (right side)


Fig. 2: an active set that has been selected and is being displayed

Directly under these buttons you will see a group of 3 icons:The icon on the left side can be used to activate a title (see below). In the centre you see details for the currently selected set. The icon on the right can be used to remove an accomplishment (or a title) from the selected set. Under the selected set you see its status (active/inactive) and you can activate or deactivate it or change its name. The name can be changed at any time and is only visible to you. You can choose to display the set details, which does not allow you to make changes to the set itself but displays its details in a clear manner.

Under the set display you will find a complete list of your accomplishments, whether or not they are contained in a set. If you move the mouse cursor over an icon, the accomplishments associated with it will be displayed. By clicking the accomplishment will be displayed in the preview window on the right side. If you would like to add an accomplishment to the currently selected set, you can either click on the little accomplishment icon first and then on an empty slot in the set or you can simply click on “add” in the preview section.

Only accomplishments contained in an active set grant you bonuses in the game.

You will doubtless quickly accumulate at least 5 accomplishments. It is thus important to consider that accomplishments can be moved to another set or a different set itself can be selected at nearly any time. Some accomplishments help you during battles while others give you a rebate in the shop or when training and so forth. It is therefore ideal to create several different sets that can quickly and easily be swapped to grant you the ideal benefits for your current activities in the game.

Notice: there are accomplishments with effects that work over time. If you deactivate such an accomplishment before the affected activity has ended, you will lose the entire bonus from the accomplishment. For example, if you have activated an accomplishment granting a bonus that reduces manhunt durations and you deactivate that accomplishment during a manhunt, the manhunt will require the normal amount of time for completion, as the bonus time reduction will be added to the remaining duration.

back to top

Meddelande
Du kan skicka meddelanden till karaktärer av båda raser här och även läsa eventuella meddelanden som skickats till dig. Du kan även hitta en lista med rapporter på strider som du utkämpat med fienden; både försvarsrapporter och anfallsrapporter finns tillgängliga här.

back to top

Gömställe
Du kan köpa ett Gömställe här med guld som du fått på Rovtågen och offer som klickat på din länk. Du kan bygga upp ett hus, en mur och en väg, Du kan också ändra omgivningen. Desto högre uppgraderingar du har desto svårare är det för fienden på jakt att hitta dig dessutom får du mer försvarsbonus också (båda faktorerna gäller bara när du är hemma alltså inte om du jobbar eller är på människojakt!).

back to top

Staden
Handlaren Du kan besöka handlaren i Staden för att köpa vapen, rustning och annan utrustning så som olika Drycker som läker dina sår eller tillfälligt höjer dina attribut.
Ringar:
Det finns i grund och botten 3 kategorier av ringar: Människojakt, strid/guld och ringar som förbättrar dom grundläggande statsen hos din karaktär i strid. endast den bästa Människojakt eller strid/guld ringen du äger används för att räkna ut din bonus och endast en ring av varje typ varje typ kan bäras. Ringar som ökar dina attribut i strid är också utvalda baserade på begärd nivå; Dubbla ringar av denna typ (eller någon annan typ) räknas INTE, så köpa två ringar av en och samma typ kommer aldrig att funka. Om du vill ta fördel av alla typer av ringar, köp den bästa tillgängliga strid/guld ringen, den bästa tillgängliga Människojakt ringen och den bästa djävuls ringen och den bästa försvarsringen ELLER den bästa och den näst bästa ringen i någon färdighets-förhöjande typ om du vill specialisera dig på enbart försvar eller anfall.
Kyrkogården På kyrkogården kan du ta ett jobb för att tjäna guld; Men under tiden din karaktär jobbar kan du inte företa dig någon annan uppgift. Du kan maximalt jobba i 8 timmar åt gången, efter att du jobbat färdigt hämta din lön för jobbet du gjort sen kan du jobba igen om du vill. Din karaktär får bättre jobb ju högre level du har; desto bättre jobb desto högre timlön får du.

Väktare När du uppnått level 5 kan du köpa den första Väktaren, Hunden. Det finns totalt mer än 20 olika Väktare, som kan tränas i Anfall, Försvar och Uthållighet. Varje väktare har olika basattribut; att träna en av dessa attribut kostar dig 1 guld för den första poängen 4 guld för den andra osv. Desto dyrare Väktare du köper desto högre är basattributen, det vill säga, om Väktaren har basattribut tre kostar det 1 guld att träna ett attribut till 4 och 4 guld för att träna det till 5. samma gäller om din Väktare har basattribut 10 då kostar det 1 guld att träna ett attribut till 11 och 4 guld för att träna det till 12. om du planerar att träna din Väktare mycket är det en bra idé att alltid köpa den bästa Väktaren, då kommer du spara pengar senare, när varje träning lätt kan kosta upp mot 10000 guld! Du kan lämna tillbaka din Väktare när du vill för att köpa en annan Väktare; om du gör det, kommer du att få tillbaka allt guld du la ut på att köpa Väktaren men ALLT guld du spenderat på att träna din Väktare går förlorat Väktaren attribut adderas till dina egna när du strider mot en fiende på samma sätt som vapen och rustningar kan höja dina attribut, men, bonusen från din Väktare visas I en separat sektion av stridsrapporten, medans vapen och rustningar läggs till direkt på dina attribut.

Förfäderssidan När din karaktär nått nivå 20, kan du utmana dina förfädrar på Förfäderssidan. Om du lyckas att besegra förfädern, kommer du kunna lära dig en speciell talang eller fortsätta att träna en existerande speciell talang. Varje ras har 4 speciella talanger att välja mellan. När du väl har nått nivå 20 kan du lära dig en speciell talang, efter att du nått nivå 40 kan du lära dig ytterligare en ny talang, när du når nivå 60 en ytterligare talang och tillsist nivå 8 då du kan/ha lärt dig alla 4 talanger. Förfädrar kan bara bli utmanade en gång var 24 timme. Din förfäder kommer att kräva en avgift för varje utmaning och avgiften ökar för varje utmaning som gått vägen.De speciella talangerna resulterar bara i strider när båda spelare är över nivå 20.

De här fyra speciella talanger är tillgängliga för vampyrer:

BlodsVredeTalangen BlodsVrede kommer att ge din vampyr otänkbar styrka. (Per nivå +5 styrka)

DubbelgångareTalangen Dubbelgångare kommer att ge din vampyr tillgång till att vara på två ställen samtidigt. (Per nivå +5 skicklighet)

KämpeTalangen Kämpe kommer att göra din vampyr mer stryktålig. (Per nivå +5 uthållighet)

StenhudTalangen stenhud kommer att göra din vampyr starkare mot slag och kommer öka ditt försvar. (Per nivå +5 försvar)De här fyra speciella talanger är tillgängliga för varulvar:

BarbarisktTalangen Barbariskt vrede ger din varulv fantastisk styrka och tillåter dig att fokusera på din fiende.

ReflexerTalangen Reflexer tillåter dig att förflyttas snabbare än vad ögat hinner se. (Per level +5 skicklighet)

BärsärkTalangen Bärsärk gör din varulv våldsam och mer tålig. (Per nivå +5 uthållighet)

EldTalangen Eld skrämmer iväg din fiende och stärker ditt försvar (Per level +5 försvar)


Rovtåg
Här kan du gå på Rovtåg, söka terrängen efter fiender och utmana dom till strid! Du kan antingen söka efter en speciell fiende genom att skriva in dennes namn eller så kan du söka slumpmässigt efter fiender. Om du vinner över din fiende, får du 5-10% av hans guldförråd. Varje spelare kan bara bli attackerad en gång varje timme och du kan endast attackera samma spelare en gång var 12:e timme (men han kan attackera dig efter en timme!). Spelare som har mindre än 25 i livspoäng kan verken attakera eller bli attackerad eller gå på människojakt tills deras livsenergi återigen når 25 poäng. Din hälsa faller aldrig under 1 poäng så fort nåns hälsa faller under 10 poäng i en strid så avbryts matchen och den som har under 10 poäng i livsenergi förlorar automatiskt! Du kan endast attackera spelare var 15:e minut (var 5:e minut för Premiumspelare). Du får 1 erfarenhetspoäng för varje strid mot spelare med samma level som du (oavsett om du vinner eller förlorar) eller mot en spelare med högre level än du (om du förlorar); om du vinner mot spelare med högre level får du 2 erfarenhetspoäng!

Du kan också gå på människojakt här, vilket ger dig byte (blod/kött), guld och erfarenhetspoäng om du lyckas. Du kan gå på människojakt 1 timme per dag (2 timmar per dag för Premiumspelare). Medans du är på människojakt kan du inte företa dig någon annan uppgift så som att träna din karaktär eller handla hos handlaren.

back to top

Klan
Vampyrer och Vraulvar kan bilda klaner I MonsterGame (naturligtvis kan bara monster från samma ras gå med I klanerna). Genom att använda “Klan” länken, kan du antingen söka efter en klan eller, när du nått level 3, bilda din egen klan! När du väl bildat en klan eller gått med i en, kommer du att se nya menyval när du klickar på “Klan” länken. Med dessa länkar (som klan admin) kan du godkänna nya medlemmar, ge vissa medlemmar speciella befogenheter eller sparka medlemmar från klanen. Du kan också uppgradera Klanens Hemvist; ju mer du bygger upp Hemvisten desto fler medlemmar kan du ta emot, för varje level du bygger på Hemvisten så rymms det 5 medlemmar. För att kunna bygga på Hemvisten måste du ta emot guld från dina klanmedlemmar.

Admin rättigheter
I din klan kan du nu ge fler användare olika saker att vara administratör över för att göra klan administrationen mer flexibel. Du kan se vilka typer av adminrättigheter som finns tillgängliga på "adminrättigheter" sidan. Se till att tänka efter innan du väljer vem som ska göra vad innan du ger full adminrätt eller rättigheterna till att kicka medlemmar i klanen!

klankrig Du kan nu officielt förklara krig mot en annan klan. Vinster och förluster är nu automatiskt räknade till kriget tar slut.
För att förklara krig så söker du först upp klanen du vill attackera, välj mellan 1-4 veckors längd på kriget sen är det bara att börja slåss! När du attackerar en klan för första gången behöver dom inte acceptera klankriget!

back to top

Profil
Som namnet säger så kan du gå in och ändra din profil här. T ex, du kan lägga till bakgrundsinformation om din karaktär eller skapa en text som dina offer (som klickar på din länk) får se. om du är premiumspelare kan du ladda upp en avtarbild för din karaktär och ändra din karaktärs namn så ofta du vill.

back to top

Arena
In the arena you can compete against several other players, including members of your own race. In arena battles only the bonuses from your weapons, armour, rings, items and ancestral fights count. Potions have no effect in the arena!
Arena battles are carried out using the account data that was present in your account at the time of registration for or creation of the arena battle. In other words, you can change your equipment, skills and sentinel after joining an arena battle and the changes will have NO affect on the outcome of the battle. It is important to note that any changes made to your account after it has joined an arena battle are not taken into account when the arena battle is carried out.


The arena overview: In the arena overview you see all currently available arena battles. The overview is organised as follows: At the top you see the name of the arena battle as well as that of the player who created the battle. Just below you will see the deadline for registration for the arena battle. Next to that field you see the registration fees and skill requirements for participation. If any of the entries here are shown in red, you do not fulfil the participation requirements.

To make the overview clearer when many arena battles are available, there are various font colours that reflect various rules:

An arena battle opened by you always appears at the top. Additionally, the names of arena battles you started are written with a gold font to enable you to quickly see if there are enough participants or if the battle will soon be starting.
Arena battles for which you are registered but did not start yourself are also shown at the top, but for such battles a blue title font is used instead of gold.
Arena battles in which you can immediately participate are shown next - in a green font.
Last to be shown are all the battles in which you are currently unable to participate; they are either white or grey. White means that you could theoretically participate, but you most likely need a bit more gold to pay the fees or you are already currently enrolled in a different battle. Grey means that you do not fulfil the skill requirements for the battle. Perhaps you can improve your skills enough to meet the requirements and register later. Arena battles that are already full are also shown in grey.


Options when starting an arena battle:

Arena battles are divided into duels (exactly 2 participants) and tournaments (4 or more participants). Other than the number of participants, the two types of battles are quite similar and the term arena battle refers to both categories.
Simple options:
Name of the arena battle
Here you can give your arena battle an individual name. Your character name will also appear in the overview. The name has no direct influence on the battle itself, but choosing an interesting or attractive name can improve the chances that you will find enough participants.
Number of participants
Would you like a small and tidy battle or a massive and brutal bash-fest? That can be selected here! All participants are randomly placed in one of the teams before the battle starts and during the actual battle each player fights each member of the opposing team.
Extended options:
Registration deadline:
The registration deadline determines how long players are able to register for the battle. If the arena battle is not full by the end of the deadline, the battle is cancelled and all registered player will receive a refund for the entry fees paid.
If the required number of players join an arena battle before the deadline has expired, the battle will be carried out at about 9 pm game time (server time).
The longer the deadline, the more likely it is that your arena battle will be filled with the requisite number of players, but since you can only participate in one arena battle at a time, selecting a very long deadline may result in a long wait if you do not find enough participants quickly. It is thus wise to carefully choose the deadline!
Participation fees:
The fees you must pay if you start or join an arena battle.
Duels can also be set up to be free of participation fees - you must not pay a fee but you do not receive gold or arena points from the battle.
The standard fee can be slightly increased or decreased if you wish. Each member of the winning team receives winnings amounting to twice the amount they paid as entry fees.
Skill range:
Your skill or stat average is calculated as the average of your strength, defence, agility, stamina and dexterity, i.e. the sum of these skills divided by 5 is your skill average.
The average skill value required for participation in a particular arena battle corresponds exactly to the average skills of the player who started that arena battle. The skill range determines how much the average skills of the participants may deviate from the required skill range while still allowing them to participate.
Your skill average is shown on the status page next to your level.
Example: You open an arena battle with average skills of 100. For the skill range you select "+/- 10". Only players with average skills between 90 and 100 may take part in your battle.
The larger the skill range, the more players will be eligible for your battle and the more likely it will become that your arena battle will be quickly filled with players and completed. At the same time, a large skill range may allow much stronger players to gain entry to the battle and lead to massive losses for weaker participants.
With equipment
If this option is selected, all items equipped (armour, weapons, rings) as the arena battle was created or registration for the battle was completed will be factored into the character stats during the battle. NOTICE: any stat bonuses granted by items are NOT used to calculate the skill average for the participants. Thus choosing this option can result in a wider distribution of actual character strengths, as some players may be better equipped than others.
With sentinels
If this option is chosen, any characters with a sentinel will receive the sentinel bonuses on their stats during the calculation of the battle results. NOTICE: The sentinel skills are NOT used to calculate the character skill ranges, thus players with strong sentinels will have a massive advantage over those without a sentinel or with weak sentinels. Before joining a battle with this option selected, you should check the sentinels of all other registered participants!
With ancestral skills
I this option is selected, all ancestral skill are used to calculate the results of the arena battle NOTICE: The ancestral skills are NOT used to calculate the character skill ranges, thus players with high ancestral skills will have a massive advantage over those with poor skills. Before joining a battle with this option selected, you should check the number of successful ancestral challenges completed by all other registered participants and compare the number with your own to get an idea of their strength!


Arena points

For each arena battle you participate in you will receive so-called arena points. These points reflect your performance during the battle.

For a victory you receive around 300 points, a defeat is still worth about 100 points - participation is key, you ALWAYS receive points. A modifier is used for each player and each team. If the stronger team wins, it will receive less than the full 300 points for the victory, as the battle presented no real challenge. If the weaker team loses, it receives a bit more than the full 100 points for the loss, as it did the best it could under the lopsided conditions. If the weaker team wins, it will receive a good bit more than the normal 300 victory points, since it was able to beat the odds and defeat a superior opponent, and at the same time the stronger losing team will receive less than the full 100 points for their embarrassing loss to the underdogs.....

Arena points are used in three different ways to determine your success in the arena. To see the arena statistics, please make sure that the account option for displaying the arena statistics is activated in your account settings.
'All-Time' best list and arena ranks
In these statistics all arena points gained in the past are counted, whereas the seasonal score only accounts for points made within a certain time period. There is an important difference: The all-time arena points for all players decay daily and decrease by a small percentage.
There are 10 ranks, starting with 10 (needs improvement) and extending up to 1 (extremely good). The top rank 1 only exists once per game world. The 10th place rank can be easily reached by any player who occasionally participates in arena battles. The better the rank, the harder it is to achieve and hold that rank.
Due to the daily arena point decay process, players who take a break from the game or arena battles can lose their rank.
Arena season
An arena season is a monthly season from the 1st to the last day of each month. Points from arena battles from earlier months are not counted. At the end of each month the calculation of the seasonal highscore takes place and the rank titles for the three top players in that season are awarded and will appear in the player's character profile.
Your personal arena trend
If you have activated the display of the arena statistics in your account settings, you will see a graphical display of the trend of your arena activities in the form of a moon. The darker the moon, the poorer your arena performance is as calculated in by the arena trend algorithm.
This trend is calculated based on the last 30 days and is not based on calendar months as is the seasonal highscore. For example, on the 15th of March all battles going back to the 15th of February are counted.
If you participate daily in an arena battle for 30 days and always win, you have a very good chance of seeing a bright full Moon at the end of the month...


After the arena battle has been successfully completed you will receive an arena battle completion message and can view the results of the battle in your messages or on the arena page itself. To receive your winnings - if any are due - simply visit the arena page again. You cannot participate in new arena battles until you pick up your winnings from the last battle.

back to top

Inventory
In your account settings you can choose to show your current item inventory list on a separate page to clean up your status page. If you do, no items will be shown on the status page and any weapons you wish to harden must be hardened on the "Inventory" page.

back to top

Premium
Länken “Premium” leder dig till en sida där du kan köpa ett premiumkonto. Om du blir premiumspelare så är spelet fritt från reklam, du kan ladda upp en avtarbild till din karaktär, du får 250 guld för varje månad du är premium och du kan njuta av många fler förmåner!

back to top

Blood temple
Here you can trade Blood Crystals directly for gold at a level-dependent rate or you can exchange them for Premium account time. MonstersGame can in principal be played free of charge, but if you become a Premium player, the game is free of advertising (however, we may send you PMs in-game or display messages in-game with information or offers, this is not regarded as advertising!), you can upload a character avatar and can enjoy many other benefits as well!
If you exchange Blood Crystals for Premium time and you either have no Premium account or your Premium account is valid for 30 days or less, you receive a level-dependent gold bonus for activating a Premium account! The gold bonus is directly determined by your level - the current gold bonus, if one applies, is shown on the Premium page and in the blood temple!

back to top

Regler
1) Spelare har ingen laglig rättighet till ett spelkonto.
2) Spelare måste beakta instruktioner givna från SpelAdmins och ForumAdmins.
3) Spam av "Din länk för jakten på Internet" I såsom forum, chats eller liknande är förbjudet och kan leda till att ditt konto blir borttaget.
4) Alla kryphål (missar i spel programmingen) måste raporteras till MonstersGame teamet direkt. Om du utnyttjar ett kryphål för personlig vinst kommer ditt konto att bli rederat.
5) Multi-konto (mer än 1 konto per användare per server) och all annan sorts av fusk är förbjudet. "Farming" (när du attackerar dina egna multi-konton eller attacker mot konton som andra har preparerat för att du skall vinna.) resulterar i direkt borttagning av konto utan varning.
6) Användning av script, bottar eller liknande program som spelar åt dig resulterar till direkt radering av konto.
7) Förolämpning av andra spelare eller medlemmar av MonstersGame Teamet resulterar i direkt radering av konto utan varning.
8) Spelare får inte sälja delar av spelet och inte heller konton; alla konton involverade kommer att bli raderade.
9) Inloggning på andras konton utan tillåtelse eller hackning av konto kommer att bli raderade.
10) Spelare med otillåtna karaktärsnamn / klantags kommer att bli raderade (se regelnummer #9).
11) Spelare som skickar pornografiska, illegala, sexistiska eller rasistiska meddelanden inne i spelet eller i forumet som innehåller ovanstående kommer att bli raderade.
12) Vi vill speciellt säga att varje spelare är helt ansvarig för distrubitionen av hans/hennes egen Bitlänk. Vi tar absolut helt och hållet inget ansvar för var ni placerar er bitlänk om det så är i en chat, gästbok, forum. Ni får själv stå för konsekvenserna.
13) Otillåtet övertagande av klaner som upplösts eller annan övertagning involverad logging eller hacking av andras spelkonto kommer att leda till radering av ditt eget konto!
14) Spamming eller föromjukanden av andra spelare via spelmeddelanden eller via forum PM är förbjudet. Du kommer att bli varnad om vi får klagomål från andra spelare och kan även leda till radering av konto! Upprepade attacker mot din karaktär är inte en form av trakasering (Alltså inte förbjudet)!
15) Att skicka andra spelare meddelanden i spelet eller forum PM som innehåller inbjudan till din klan är förbjudet. Det finns trådar i forumet som är till för just detta. Du kommer att bli varnad om vi får in ett klagomål från andra spelare och det kan leda till radering av konto!
16) Bitlänkar måste kunna bli igenkända som en bitlänk så att offret har en chans att bestämma om han/hon vill bli biten eller inte. Användning av förkortade länkar, popups eller sidor som innehåller multipla bitlänkar som automatiskt öppnas är förbjudet och kan resultera i direkt radering av konto. Bitlänken måste placeras så att man kan se hela länken då man ställer markören över länken, men en texttag som förklädad är tillåtet.
17) Distrubution av verktyg/bots/script med mening av att manipulera MonstersGame är förbjudet och resulterar i direkt radering av konto. Se även regel #6.
18) Innehållet i en klan eller karaktärspresentation får inte förstöra layouten eller ramarna som används i spelet (Maximum bredd = 530 pixlar!). För stora bilder eller mellanrum som gör det svårare att hitta attackknappen och bara är till för att det ska vara svårare att hitta knappen är förbjudet!
19) Spelarnamn och stridsrapporter får lov att bli utskriva på klansidor eller karaktärspresentationer Men måste bli bortplockade direkt om spelaren i fråga ber om att informationen skall tas bort eller om informationen används som förolämpning vilket är förbjudet!Translated by Peteq. Thanks! :)

back to top

 


© 2005 - 2023 RedMoon Studios GmbH & Co.KG - Med ensamrätt. Impressum | Privacy